obrazek
line

Dobry radca prawny Piotrków Trybunalski - opinie

Bąbol Bzowski Klimek to renomowana kancelaria świadcząca kompleksową obsługę prawną na najwyższym poziomie.

Nasz zespół prawników dysponuje bogatym doświadczeniem w obszarze obsługi kluczowych projektów w Polsce, obejmując wszystkie dziedziny związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ponadto, specjalizujemy się w udzielaniu wsparcia prawno-doradczego jednostkom samorządu terytorialnego. Kancelaria angażuje się zarówno w sprawy przedsiębiorstw, jak i reprezentuje osoby fizyczne w zakresie doradztwa oraz w procesach sądowych i postępowaniach administracyjnych.

Dzięki różnorodności specjalizacji naszych prawników jesteśmy w stanie dostarczać kompleksowe wsparcie, dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych Klientów.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w współpracy z podmiotami zagranicznymi, co pozwala nam zrozumieć unikalne wymagania przedsiębiorstw o międzynarodowym charakterze. Jesteśmy dumni z możliwości świadczenia usług na najwyższym międzynarodowym poziomie, zarówno dla podmiotów krajowych, jak i zagranicznych.

Kancelaria prawna Bąbol Bzowski Klimek odgrywa istotną rolę na rynku usług prawniczych w Piotrkowie Trybunalskim przez ponad 15 lat, co potwierdza naszą solidność i profesjonalizm.

Dobry radca prawny Piotrków Trybunalski

ul. Narutowicza 18/1
97-300 Piotrków Tryb
(44) 647 40 31

 

Obszary naszej działalności to m.in.:

  • prawo cywilne
  • prawo korporacyjne
  • prawo lecznicze 
  • nieruchomości
  • windykacja 
  • prawo karne gospodarcze 

Adres

Radomsko                                                   Piotrków Trybunalski
Al. Jana Pawła II 3/5                                     ul. Narutowicza 18/1
97-500 Radomsko                                       97-300 Piotrków Tryb
(44) 685 22 55                                               (44) 647 40 31

Radomsko                                                  
Al. Jana Pawła II 3/5
97-500 Radomsko
(44) 685 22 55

Piotrków Trybunalski
ul. Narutowicza 18/1
97-300 Piotrków Tryb
(44) 647 40 31

Kontakt

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ORAZ O PLIKACH COOKIES

Szanowni Państwo,

poniżej została zamieszczona pełna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię Radców Prawnych i Adwokatów Bąbol Bzowski Klimek– jako administratora Państwa danych (dane kontaktowe: al. Jana Pawła II 3/5, e-mail: sekretariat@bbk-radcowie.pl; nr tel.: 44 685 2255).

Możecie się Państwo zapoznać z pełną klauzulą informacją, której rozbudowanie wynika z wielości przyczyn, dla których Kancelaria przetwarza Państwa dane osobowe.

Pragniemy rozpocząć od poinformowania Państwa o prawach dotyczące danych osobowych, które Państwu przysługują.

O ile obowiązujące regulacje prawne nie stanowią inaczej, mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych i wniesienia sprzeciwu. Zakres tych uprawnień może się różnić w zależności od przyczyn i celów, dla których Kancelaria przetwarza Państwa dane.

W przypadku, gdy zechcecie Państwo wykorzystać którekolwiek z wyżej przedstawionych praw, albo jeżeli macie Państwo pytania dotyczące Państwa Danych Osobowych, uprzejmie prosimy o kontakt z Kancelarią BBK (dane kontaktowe: al. Jana Pawła II 3/5, e-mail: sekretariat@bbk-radcowie.pl; nr tel.: 44 685 2255). Jednocześnie zapraszamy do kompleksowego zapoznania się z treścią klauzuli informacyjnej, którą zamieściliśmy poniżej. 

PEŁNA TREŚĆ KLAUZULI INFORMACYJNEJ:

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego: „RODO”, oraz przepisów prawa polskiego, w tym m.in. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Poz. 1000), ninejszym przekazujemy informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Kancelarię Radców Prawnych i Adwokatów Bąbol Bzowski Klimek (w tym przetwarzanych między innymi w związku ze świadczeniem doradztwa prawnego, korzystania strony internetowej kancelarii bbk-radcowie.pl, oraz informacje na temat plików cookies).

I

Administratorem Państwa danych będzie: Kancelaria BBK BĄBOL, BZOWSKI, KLIMEK Kancelaria Radców Prawnych I Adwokatów, Spółka Partnerska. Ul. Aleje Jana Pawła II 3/5, 97-500 Radomsko,

,dalej zwana: „Kancelarią BBK”. 

Uprzejmie informujemy, że wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych, którym jest:. Diana Kuliś sekretariat@bbk-radcowie.pl; nr tel.: +446852255

II

Cele i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych zależą od tego, w jakim charakterze i z jakiego powodu Kancelaria BBK przetwarza Państwa dane osobowe.

1) Jeżeli korzystają Państwo ze strony internetowej Kancelarii BBK – Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia Państwu korzystania ze strony internetowej Kancelarii BBK. Dzięki temu mamy przyjemność informowania Państwa o profilu, działalności i osiągnięciach Kancelarii, co stanowi uzasadniony prawnie interes administratora danych i jest podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt f RODO). W tym przypadku uzasadnionym prawnie interesem Kancelarii BBK, dla którego mogą być przetwarzane Państwa dane osobowe, jest również konieczność zapewnienia bezpieczeństwa związanego z funkcjonowaniem strony internetowej kancelarii BBK.

Posiadanie przez Kancelarię BBK Państwa danych osobowych nie jest wymogiem prawnym ani umownym, jednakże jest konieczne, aby mogli Państwo w pełni poprawnie korzystać ze strony internetowej Kancelarii BBK. Przetwarzane dane umożliwiają odwiedzającym pobierania informacji z serwerów Serwisu, zapewniają poprawne funkcjonowanie Serwisu, a także bezpieczeństwo danych należących do Kancelarii.

2) Jeżeli Kancelaria BBK pozyskała Państwa dane osobowe w związku ze świadczeniem pomocy prawnej (np. na Państwa rzecz, na rzecz spółek/firm, w których są Państwo zatrudnieni, lub też na rzecz uczestników spraw, w których biorą Państwo udział) – wówczas Państwa dane będą przetwarzane w celu świadczenia pomocy prawnej, w zależności od tego, do jakiej sprawy Kancelaria BBK została powołana (może być to np. reprezentacja przed sądem, przygotowanie umowy lub opinii prawnej itd.).

W takim przypadku Państwa dane osobowe przetwarzane są na następujących podstawach prawnych:

a) art. 6 ust. 1 pkt b RODO, który przewiduje, że przetwarzanie danych osobowych jest legalne, jeżeli jest ono niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – taką umową jest udzielone nam przez Państwa lub inną osobę zlecenie świadczenia pomocy prawnej;

b) art. 9 ust. 2 pkt f RODO, który przewiduje, że przetwarzanie danych osobowych jest legalne, gdy jest ono niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

c) art. 6 ust. 1 pkt c i art. 9 ust. 2 pkt g RODO, które przewidują, że przetwarzanie danych osobowych jest legalne, gdy na takie przetwarzanie zezwalają szczególne przepisy prawa – takimi przepisami mogą być poszczególne przepisy proceduralne, które wskazują konkretny zakres danych osobowych, jaki powinien zostać podany w związku z konkretnymi czynnościami procesowymi, np. wniesieniem pozwu, odpowiedzi na pozew, wniosku itd.;

d) art. 6 ust. 1 pkt e RODO oraz art. 9 ust. 2 pkt g RODO, zgodnie z którymi dane osobowe mogą być przetwarzane, jeżeli jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub też ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, a do takich okoliczności należy niewątpliwie udzielanie pomocy prawnej przez osoby wykonujące zawód zaufania publicznego, jakim jest zawód adwokata lub radcy prawnego.

W takiej sytuacji posiadanie przez Kancelarię BBK Państwa danych osobowych co do zasady będzie wymogiem umownym lub prawnym, a bez Państwa danych osobowych świadczenie przez Kancelarię usług prawnych może okazać się niemożliwe.

3. Jeżeli Kancelaria BBK pozyskała Państwa dane osobowe w związku z zawartą lub mogącą zostać zawartą umową (np. o pracę lub cywilnoprawną) – wówczas wykonanie lub zawarcie tej umowy jest celem przetwarzania Państwa danych osobowych.

W takim wypadku podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 pkt b RODO, który przewiduje, że przetwarzanie danych osobowych jest legalne, jeżeli jest ono niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych określonych będzie również realizacja obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii jako administratorze Państwa danych (art. 6 ust. 1 pkt c RODO), np. w związku z koniecznością dokonywać rozliczeń podatkowych, ZUS itd.

W takiej sytuacji posiadanie przez Kancelarię BBK Państwa danych osobowych co do zasady będzie wymogiem umownym lub prawnym, a bez Państwa danych osobowych zawarcie lub wykonywanie umowy może okazać się niemożliwe.

W zależności od sytuacji podstawą prawną przetwarzania Państwa danych może być również udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 pkt a RODO, art. 9 ust. 2 pkt
b RODO). W takim przypadku wycofanie Państwa zgody jest bezpłatne i możliwe w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w ramach profilowania.

III

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonywania opisanych powyżej czynności. Niestety, nie jest możliwe podanie jednego, konkretnego okresu przetwarzania Państwa danych. Jeżeli kwestia ta budzi Państwa wątpliwości, to bardzo prosimy o kontakt bezpośredni z Kancelarią BBK lub wyznaczonym inspektorem ochrony danych. Jednocześnie zapewniamy, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane dłużej, niż jest to wymagane lub dozwolone na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

IV

Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie lub innym odbiorcom danych, w szczególności współpracującym z Kancelarią BBK firmom informatycznym.

V

Pliki cookies

Serwis używa plików cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputer, tablet, telefon) – osoby odwiedzającej Serwis. Pliki cookies są używane w celu uwierzytelniania odwiedzających, poprawnego wyświetlania Serwis w sposób zgodny z preferencjami odwiedzającego oraz ułatwienia korzystania z Serwisu.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest podmiot zarządzający stroną internetową Kancelarii BBK – czyli Kancelaria BBK. 

Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym użytkownika oraz unikalny numer.

Serwis nie zbiera w sposób zautomatyzowany żadnych innych informacji, poza informacjami zawartymi w plikach cookies.

Kancelaria BBK nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe nieznajdujące się w domenie internetowej Serwisu, do których odnośniki znajdują się w Serwisie.

Ustawienia przechowywania plików cookies można zmieniać w ustawieniach przeglądarki internetowej zainstalowanej na urządzeniu końcowym użytkownika. Domyślnie przeglądarki internetowe dopuszczają przechowywanie plików cookies na urządzeniu użytkownika. Zmiana ustawień plików cookies może wpływać na sposób użytkowania z Serwisu.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

VI

O ile obowiązujące regulacje prawne nie stanowią inaczej, mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych i wniesienia sprzeciwu. Zakres tych uprawnień może się różnić w zależności od przyczyn i celów, dla których Kancelaria BBK przetwarza Państwa dane.

Realizując obowiązek wynikający z RODO, pragniemy zwrócić Państwa szczególną uwagę, że – o ile obowiązujące regulacje prawne nie stanowią inaczej –  przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu nieodpłatnie i w każdym momencie wobec przetwarzania przez Kancelarię BBK Państwa danych osobowych. 

Jeśli chcą Państwo skorzystać z powyższych praw lub mają Państwo do nas jakiekolwiek pytania związane z Państwa danymi osobowymi, prosimy o kontakt bezpośredni, korespondencyjny (ul. Opacka 16, I p., 80-338 Gdańsk) lub drogą e-mailową na adres:  sekretariat@bbk-radcowie.pl

Informujemy ponadto, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ORAZ O PLIKACH COOKIES

Szanowni Państwo,

poniżej została zamieszczona pełna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię Radców Prawnych i Adwokatów Bąbol Bzowski Klimek– jako administratora Państwa danych (dane kontaktowe: al. Jana Pawła II 3/5, e-mail: sekretariat@bbk-radcowie.pl; nr tel.: 44 685 2255).

Możecie się Państwo zapoznać z pełną klauzulą informacją, której rozbudowanie wynika z wielości przyczyn, dla których Kancelaria przetwarza Państwa dane osobowe.

Pragniemy rozpocząć od poinformowania Państwa o prawach dotyczące danych osobowych, które Państwu przysługują.

O ile obowiązujące regulacje prawne nie stanowią inaczej, mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych i wniesienia sprzeciwu. Zakres tych uprawnień może się różnić w zależności od przyczyn i celów, dla których Kancelaria przetwarza Państwa dane.

W przypadku, gdy zechcecie Państwo wykorzystać którekolwiek z wyżej przedstawionych praw, albo jeżeli macie Państwo pytania dotyczące Państwa Danych Osobowych, uprzejmie prosimy o kontakt z Kancelarią BBK (dane kontaktowe: al. Jana Pawła II 3/5, e-mail: sekretariat@bbk-radcowie.pl; nr tel.: 44 685 2255). Jednocześnie zapraszamy do kompleksowego zapoznania się z treścią klauzuli informacyjnej, którą zamieściliśmy poniżej. 

PEŁNA TREŚĆ KLAUZULI INFORMACYJNEJ:

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego: „RODO”, oraz przepisów prawa polskiego, w tym m.in. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Poz. 1000), ninejszym przekazujemy informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Kancelarię Radców Prawnych i Adwokatów Bąbol Bzowski Klimek (w tym przetwarzanych między innymi w związku ze świadczeniem doradztwa prawnego, korzystania strony internetowej kancelarii bbk-radcowie.pl, oraz informacje na temat plików cookies).

 

Administratorem Państwa danych będzie: Kancelaria BBK BĄBOL, BZOWSKI, KLIMEK Kancelaria Radców Prawnych I Adwokatów, Spółka Partnerska. Ul. Aleje Jana Pawła II 3/5, 97-500 Radomsko,

,dalej zwana: „Kancelarią BBK”. 

Uprzejmie informujemy, że wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych, którym jest:. Diana Kuliś sekretariat@bbk-radcowie.pl; nr tel.: +446852255

II

Cele i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych zależą od tego, w jakim charakterze i z jakiego powodu Kancelaria BBK przetwarza Państwa dane osobowe.

1) Jeżeli korzystają Państwo ze strony internetowej Kancelarii BBK – Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia Państwu korzystania ze strony internetowej Kancelarii BBK. Dzięki temu mamy przyjemność informowania Państwa o profilu, działalności i osiągnięciach Kancelarii, co stanowi uzasadniony prawnie interes administratora danych i jest podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt f RODO). W tym przypadku uzasadnionym prawnie interesem Kancelarii BBK, dla którego mogą być przetwarzane Państwa dane osobowe, jest również konieczność zapewnienia bezpieczeństwa związanego z funkcjonowaniem strony internetowej kancelarii BBK.

Posiadanie przez Kancelarię BBK Państwa danych osobowych nie jest wymogiem prawnym ani umownym, jednakże jest konieczne, aby mogli Państwo w pełni poprawnie korzystać ze strony internetowej Kancelarii BBK. Przetwarzane dane umożliwiają odwiedzającym pobierania informacji z serwerów Serwisu, zapewniają poprawne funkcjonowanie Serwisu, a także bezpieczeństwo danych należących do Kancelarii.

2) Jeżeli Kancelaria BBK pozyskała Państwa dane osobowe w związku ze świadczeniem pomocy prawnej (np. na Państwa rzecz, na rzecz spółek/firm, w których są Państwo zatrudnieni, lub też na rzecz uczestników spraw, w których biorą Państwo udział) – wówczas Państwa dane będą przetwarzane w celu świadczenia pomocy prawnej, w zależności od tego, do jakiej sprawy Kancelaria BBK została powołana (może być to np. reprezentacja przed sądem, przygotowanie umowy lub opinii prawnej itd.).

W takim przypadku Państwa dane osobowe przetwarzane są na następujących podstawach prawnych:

a) art. 6 ust. 1 pkt b RODO, który przewiduje, że przetwarzanie danych osobowych jest legalne, jeżeli jest ono niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – taką umową jest udzielone nam przez Państwa lub inną osobę zlecenie świadczenia pomocy prawnej;

b) art. 9 ust. 2 pkt f RODO, który przewiduje, że przetwarzanie danych osobowych jest legalne, gdy jest ono niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

c) art. 6 ust. 1 pkt c i art. 9 ust. 2 pkt g RODO, które przewidują, że przetwarzanie danych osobowych jest legalne, gdy na takie przetwarzanie zezwalają szczególne przepisy prawa – takimi przepisami mogą być poszczególne przepisy proceduralne, które wskazują konkretny zakres danych osobowych, jaki powinien zostać podany w związku z konkretnymi czynnościami procesowymi, np. wniesieniem pozwu, odpowiedzi na pozew, wniosku itd.;

d) art. 6 ust. 1 pkt e RODO oraz art. 9 ust. 2 pkt g RODO, zgodnie z którymi dane osobowe mogą być przetwarzane, jeżeli jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub też ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, a do takich okoliczności należy niewątpliwie udzielanie pomocy prawnej przez osoby wykonujące zawód zaufania publicznego, jakim jest zawód adwokata lub radcy prawnego.

W takiej sytuacji posiadanie przez Kancelarię BBK Państwa danych osobowych co do zasady będzie wymogiem umownym lub prawnym, a bez Państwa danych osobowych świadczenie przez Kancelarię usług prawnych może okazać się niemożliwe.

3. Jeżeli Kancelaria BBK pozyskała Państwa dane osobowe w związku z zawartą lub mogącą zostać zawartą umową (np. o pracę lub cywilnoprawną) – wówczas wykonanie lub zawarcie tej umowy jest celem przetwarzania Państwa danych osobowych.

W takim wypadku podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 pkt b RODO, który przewiduje, że przetwarzanie danych osobowych jest legalne, jeżeli jest ono niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych określonych będzie również realizacja obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii jako administratorze Państwa danych (art. 6 ust. 1 pkt c RODO), np. w związku z koniecznością dokonywać rozliczeń podatkowych, ZUS itd.

W takiej sytuacji posiadanie przez Kancelarię BBK Państwa danych osobowych co do zasady będzie wymogiem umownym lub prawnym, a bez Państwa danych osobowych zawarcie lub wykonywanie umowy może okazać się niemożliwe.
 
W zależności od sytuacji podstawą prawną przetwarzania Państwa danych może być również udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 pkt a RODO, art. 9 ust. 2 pkt
b RODO). W takim przypadku wycofanie Państwa zgody jest bezpłatne i możliwe w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w ramach profilowania.
 
III
 
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonywania opisanych powyżej czynności. Niestety, nie jest możliwe podanie jednego, konkretnego okresu przetwarzania Państwa danych. Jeżeli kwestia ta budzi Państwa wątpliwości, to bardzo prosimy o kontakt bezpośredni z Kancelarią BBK lub wyznaczonym inspektorem ochrony danych. Jednocześnie zapewniamy, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane dłużej, niż jest to wymagane lub dozwolone na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 
IV
 
Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie lub innym odbiorcom danych, w szczególności współpracującym z Kancelarią BBK firmom informatycznym.
 
V
 
Pliki cookies
 
Serwis używa plików cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputer, tablet, telefon) – osoby odwiedzającej Serwis. Pliki cookies są używane w celu uwierzytelniania odwiedzających, poprawnego wyświetlania Serwis w sposób zgodny z preferencjami odwiedzającego oraz ułatwienia korzystania z Serwisu.
 
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest podmiot zarządzający stroną internetową Kancelarii BBK – czyli Kancelaria BBK. 
 
Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym użytkownika oraz unikalny numer.
 
Serwis nie zbiera w sposób zautomatyzowany żadnych innych informacji, poza informacjami zawartymi w plikach cookies.
 
Kancelaria BBK nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe nieznajdujące się w domenie internetowej Serwisu, do których odnośniki znajdują się w Serwisie.
 
Ustawienia przechowywania plików cookies można zmieniać w ustawieniach przeglądarki internetowej zainstalowanej na urządzeniu końcowym użytkownika. Domyślnie przeglądarki internetowe dopuszczają przechowywanie plików cookies na urządzeniu użytkownika. Zmiana ustawień plików cookies może wpływać na sposób użytkowania z Serwisu.
 
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 
VI
 
O ile obowiązujące regulacje prawne nie stanowią inaczej, mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych i wniesienia sprzeciwu. Zakres tych uprawnień może się różnić w zależności od przyczyn i celów, dla których Kancelaria BBK przetwarza Państwa dane.
 
Realizując obowiązek wynikający z RODO, pragniemy zwrócić Państwa szczególną uwagę, że – o ile obowiązujące regulacje prawne nie stanowią inaczej –  przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu nieodpłatnie i w każdym momencie wobec przetwarzania przez Kancelarię BBK Państwa danych osobowych. 
 
Jeśli chcą Państwo skorzystać z powyższych praw lub mają Państwo do nas jakiekolwiek pytania związane z Państwa danymi osobowymi, prosimy o kontakt bezpośredni, korespondencyjny (ul. Opacka 16, I p., 80-338 Gdańsk) lub drogą e-mailową na adres:  sekretariat@bbk-radcowie.pl
 
Informujemy ponadto, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).