obrazek
line

Dewizą kancelarii jest świadczenie kompleksowych
i wyczulonych na indywidualne potrzeby Klientów usług prawnych.

Dewizą kancelarii jest świadczenie kompleksowych i wyczulonych na indywidualne potrzeby Klientów usług prawnych.

Bąbol Bzowski Klimek to kancelaria zapewniająca Klientom obsługę prawną na najwyższym poziomie. 

Kancelarię tworzy zespół prawników posiadających doświadczenie w obsłudze znaczących polskich projektów we wszystkich dziedzinach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak również w świadczeniu pomocy prawnej jednostkom samorządu terytorialnego. Przez cały okres działalności kancelaria prowadzi również sprawy osób fizycznych tak w zakresie doradztwa, jak i reprezentowania w procesach sądowych, czy też postępowaniach administracyjnych. 

Zróżnicowanie prawników kancelarii w zakresie specjalizacji pozwala zapewnić naszym Klientom pełne wsparcie w ich potrzebach.

Nasze doświadczenie we współpracy z podmiotami zagranicznymi pozwala nam rozumieć potrzeby podmiotów o międzynarodowym profilu działalności, a polskim podmiotom świadczyć usługi na międzynarodowym poziomie.

Kancelaria jest liczącym się podmiotem na rynku usług prawniczych w regionie środkowej Polski od przeszło 15 lat.

Bąbol Bzowski Klimek to kancelaria zapewniająca Klientom obsługę prawną na najwyższym poziomie. 

Kancelarię tworzy zespół prawników posiadających doświadczenie w obsłudze znaczących polskich projektów we wszystkich dziedzinach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak również w świadczeniu pomocy prawnej jednostkom samorządu terytorialnego. Przez cały okres działalności kancelaria prowadzi również sprawy osób fizycznych tak w zakresie doradztwa, jak i reprezentowania w procesach sądowych, czy też postępowaniach administracyjnych. 

Zróżnicowanie prawników kancelarii w zakresie specjalizacji pozwala zapewnić naszym Klientom pełne wsparcie w ich potrzebach.

Nasze doświadczenie we współpracy z podmiotami zagranicznymi pozwala nam rozumieć potrzeby podmiotów o międzynarodowym profilu działalności, a polskim podmiotom świadczyć usługi na międzynarodowym poziomie.

Kancelaria jest liczącym się podmiotem na rynku usług prawniczych w regionie środkowej Polski od przeszło 15 lat.

obrazek

Obszary Działalności

Prawo cywilne

Z uwagi na wiedzę i doświadczenie zdobyte w czasie pracy w sądach wspólnicy spółki świadczą pomoc prawną w zakresie szeroko…

Prawo korporacyjne

Prowadzimy obsługę prawną spółek prawa handlowego, od doradztwa prawnego przy zakładaniu spółek…

Podmioty lecznicze

Nieustanny rozwój działalności leczniczej oraz wyzwania stawiane tej branży wymagają bieżącego i rzetelnego wsparcia prawnego…

Samorząd terytorialny

O wielu lat Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie kompleksowej obsługi prawnej jednostek samorządu…

Nieruchomości
i Prawo budowlane

W zakresie świadczonych przez nas usług prawnych istotne miejsce zajmuje prawo nieruchomości oraz…


Prawo Karne Gospodarcze

Doświadczenie zdobyte w prowadzeniu spraw karnych wykorzystujemy w celu wsparcia podmiotów gospodarczych….


Windykacja i Ubezpieczenia

Oferujemy podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym usługi prawnej windykacji należności….


Ubezpieczenia Społeczne

Od wielu lat zajmujemy się problematyką orzecznictwa ZUS w zakresie uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego…

Poznaj nasz zespół

Dodaj tu swój tekst nagłówka

WSPÓLNICY

obrazek

Mariusz Bąbol

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Absolwent Wydziału Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbył aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim. W 1998r. rozpoczął pełnienie obowiązków sędziego Sądu Rejonowego, a następnie objął funkcję Przewodniczącego Wydziału Cywilnego. Wielokrotnie delegowany do składu orzekającego Sądu Okręgowego. Słuchacz studiów podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego z zakresu Prawa Europejskiego. Absolwent MBA Legal.

obrazek

Paweł Bzowski

Adwokat, członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Częstochowie. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył aplikację prokuratorską zakończoną stosownym egzaminem. W latach 1990 –2000   wykonywał zawód prokuratora, w okresie 1998-2000 pełniąc funkcję Zastępcy Prokuratora Rejonowego. Słuchacz studiów podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego z zakresu Prawa Europejskiego.

obrazek

Urszula Klimek

Radczyni prawna wpisana na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Sędzia i Prezes Sądu Rejonowego w latach 1994 -2000. Wielokrotnie delegowany do składu orzekającego Sądu Okręgowego.

Pozycja w Kancelarii BBK

Współzałożyciel Kancelarii BBK. W swojej praktyce zawodowej skupia się na zagadnieniach prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa budowlanego, obrotu nieruchomościami, a także reprezentowaniu i doradztwie podmiotom gospodarczym. Istotne miejsce w jego pracy zajmuje tematyka spraw gospodarczych, sporów sądowych, zarówno w postępowaniu procesowym jak i nieprocesowym, w tym obejmujące podziały małżeńskich majątków dorobkowych, spraw spadkowych.

Pozycja w Kancelarii BBK

Współzałożyciel Kancelarii BBK. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa gospodarczego, prawa jednostek samorządu terytorialnego, prawa karnego-ze szczególnym uwzględnieniem zdarzeń komunikacyjnych, odpowiedzialności z tytułu pozakodeksowych przepisów karnych  oraz  postępowania karno – skarbowego.  Posiada bogate doświadczenie w sprawach dotyczących odpowiedzialności karnej członków organów spółek kapitałowych, osób stanowiących organy jednostek samorządu terytorialnego, odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Pozycja w Kancelarii BBK

Współzałożycielka Kancelarii BBK. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa samorządowego, zamówień publicznych i finansów publicznych, prawa cywilnego i rodzinnego,
Jej specjalnością jest obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców; reprezentowanie ich w sporach sądowych, postępowaniach administracyjnych i podatkowych . Prowadzi sprawy z zakresu odszkodowań oraz obejmujące swym zakresem roszczenia z tytułu udzielonych kredytów frankowych. Wielokrotnie delegowany do składu orzekającego Sądu Okręgowego

Poznaj nasz zespół

WSPÓLNICY

obrazek

Mariusz Bąbol

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Absolwent Wydziału Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbył aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim. W 1998r. rozpoczął pełnienie obowiązków sędziego Sądu Rejonowego, a następnie objął funkcję Przewodniczącego Wydziału Cywilnego. Wielokrotnie delegowany do składu orzekającego Sądu Okręgowego. Słuchacz studiów podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego z zakresu Prawa Europejskiego. Absolwent MBA Legal.

Pozycja w Kancelarii BBK

Współzałożyciel Kancelarii BBK. W swojej praktyce zawodowej skupia się na zagadnieniach prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa budowlanego, obrotu nieruchomościami, a także reprezentowaniu i doradztwie podmiotom gospodarczym. Istotne miejsce w jego pracy zajmuje tematyka spraw gospodarczych, sporów sądowych, zarówno w postępowaniu procesowym jak i nieprocesowym, w tym obejmujące podziały małżeńskich majątków dorobkowych, spraw spadkowych.

obrazek

Paweł Bzowski

Adwokat, członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Częstochowie. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył aplikację prokuratorską zakończoną stosownym egzaminem. W latach 1990 –2000   wykonywał zawód prokuratora, w okresie 1998-2000 pełniąc funkcję Zastępcy Prokuratora Rejonowego. Słuchacz studiów podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego z zakresu Prawa Europejskiego.

Pozycja w Kancelarii BBK

Współzałożyciel Kancelarii BBK. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa gospodarczego, prawa jednostek samorządu terytorialnego, prawa karnego-ze szczególnym uwzględnieniem zdarzeń komunikacyjnych, odpowiedzialności z tytułu pozakodeksowych przepisów karnych  oraz  postępowania karno – skarbowego.  Posiada bogate doświadczenie w sprawach dotyczących odpowiedzialności karnej członków organów spółek kapitałowych, osób stanowiących organy jednostek samorządu terytorialnego, odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

obrazek

Urszula Klimek

Radczyni prawna wpisana na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Sędzia i Prezes Sądu Rejonowego w latach 1994 -2000. Wielokrotnie delegowany do składu orzekającego Sądu Okręgowego.

Pozycja w Kancelarii BBK

Współzałożycielka Kancelarii BBK. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa samorządowego, zamówień publicznych i finansów publicznych, prawa cywilnego i rodzinnego. Radczyni prawna wpisana na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Sędzia i Prezes Sądu Rejonowego w latach 1994 -2000. Radczyni prawna wpisana na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Sędzia i Prezes Sądu Rejonowego w latach 1994 -2000. Wielokrotnie delegowany do składu orzekającego Sądu Okręgowego.
Jej specjalnością jest obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców; reprezentowanie ich w sporach sądowych, postępowaniach administracyjnych i podatkowych. Prowadzi sprawy z zakresu odszkodowań oraz obejmujące swym zakresem roszczenia z tytułu udzielonych kredytów frankowych.

ZESPÓŁ ADWOKATÓW, RADCZYŃ I RADCÓW PRAWNYCH

Agnieszka Szczerbak

Radczyni prawna

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Radczyni Prawna wpisana na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu. Specjalizuje się w  szeroko pojętym prawie medycznym, obsłudze prawnej podmiotów leczniczych,  prawie związanym z działalnością  odszkodowawczą, zarówno w zakresie szkód majątkowych  jak i osobowych. 

Agnieszka Gajewska

Radczyni prawna

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Radca Prawny wpisany na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi. Specjalista prawa ubezpieczeń społecznych. Doświadczenie zawodowe związane z praktycznym stosowaniem przepisów zdobywała pracując przez wiele lat w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Zainteresowania skupia wokół uprawnień emerytalnych, zasiłków oraz kwestii podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Marta Kuska-Arndt

Radczyni prawna

Absolwentka Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Radczyni Prawna wpisana na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców, sprawami z zakresu prawa cywilnego, w tym prawa  handlowego oraz prawa rodzinnego, w aspekcie którego jest specjalistką w procesach  rozwodowych.

Anna Łyczba

Radczyni prawna

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W trakcie studiów aktywnie działała w ramach Studenckiego Punktu Informacji Prawnej „Klinika Prawa – Klinika Praw Dziecka” przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wolontariusz Fundacji Court Watch Polska, zajmującej się obywatelskim monitoringiem sądownictwa w Polsce. Radczyni Prawna wpisana na listę OIRP w Opolu. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w renomowanej warszawskiej kancelarii w dziale prawa cywilnego i postępowania sądowego. W kancelarii BBK zajmuje się obsługą klientów indywidualnych, przedsiębiorców indywidualnych oraz spółek prawa handlowego w tym z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

Marcin Terlicki

Radca prawny

Absolwent  Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski w Katowicach. W ramach realizacji swoich zainteresowań w obszarze prawa cywilnego, uczestniczył w seminarium w ramach ,którego obronił pracę magisterską z zakresu małżeńskich ustrojów majątkowych, W latach 2017-2019 r.odbywał  aplikację radcowską w OIRP w Łodzi, którą zakończył egzaminem w 2020 roku. Zatrudniony w Kancelarii BBK w okresie odbywania całej aplikacji radcowskiej. Zajmuje się obsługą klientów indywidualnych oraz  przedsiębiorców, w dużej mierze pogłębiając wiedzę w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego i prawa handlowego. Skutecznie reprezentuje Klientów w sporach dotyczących dochodzenia odszkodowań w zakresie szkód majątkowych i osobowych, kontynuuje praktykę prawniczą w obszarze podziałów majątków małżeńskich i działów spadków.

Paulina Dudek

Radczyni prawna

ZESPÓŁ APLIKANTEK I APLIKANTÓW ADWOKACKICH I RADCOWSKICH

ZESPÓŁ OFFICE MANAGEMENT

Diana Kuliś

dyrektor ds. administracyjno-finansowych

Karolina Marcinkowska

sekretarz

Justyna Konsztat

sekretarz

Zaufali nam

autosan
manta
sonko
idea-bank
solgaz
joanna
techland
ziaja

Kariera

Radców prawnych, adwokatów, aplikantów radcowskich, adwokackich i studentów prawa zainteresowanych współpracą z kancelarią BBK w Radomsku oraz Piotrkowie Trybunalskim zapraszamy do przesyłania CV oraz Listu Motywacyjnego na adres sekretariat@bbk-radcowie.pl

Adres

Radomsko                                                   Piotrków Trybunalski
Al. Jana Pawła II 3/5                                     ul. Narutowicza 18/1
97-500 Radomsko                                       97-300 Piotrków Tryb
(44) 685 22 55                                               (44) 647 40 31

Radomsko                                                  
Al. Jana Pawła II 3/5
97-500 Radomsko
(44) 685 22 55

Piotrków Trybunalski
ul. Narutowicza 18/1
97-300 Piotrków Tryb
(44) 647 40 31

Kontakt

Prawo Cywilne

Z uwagi na wiedzę i doświadczenie zdobyte w czasie pracy w sądach wspólnicy spółki świadczą pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego:

 • w spraw cywilnych sensu stricte,
 • w zakresie prawa rodzinnego, w tym majątkowych ustrojów małżeńskich, rozwodów,
 • prawa spadkowego,
 • związanych z tymi zagadnieniami procesami sądowymi.

Prawo Cywilne

Z uwagi na wiedzę i doświadczenie zdobyte w czasie pracy w sądach wspólnicy spółki świadczą pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego:

 • w spraw cywilnych sensu stricte,
 • w zakresie prawa rodzinnego, w tym majątkowych ustrojów małżeńskich, rozwodów,
 • prawa spadkowego,
 • związanych z tymi zagadnieniami procesami sądowymi.

Prawo Korporacyjne

Prowadzimy obsługę prawną spółek prawa handlowego, od doradztwa prawnego przy zakładaniu spółek, po ich bieżącą obsługę korporacyjną. 

Zakres naszych usług obejmuje w szczególności:

 • wybór optymalnej formy prawnej pod konkretne rozwiązania biznesowe,
 • zakładanie spółek,
 • opracowywanie umów zawieranych pomiędzy wspólnikami i akcjonariuszami,
 • reprezentowanie w sporach między wspólnikami i akcjonariuszami,
 • obsługę prawną organów spółek kapitałowych,
 • reprezentowanie wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń,
 • reprezentowanie spółek w postępowaniach rejestrowych,
 • pośredniczenie w transakcjach sprzedaży oraz nabycia udziałów lub akcji, a także w procesach zbywania i nabywania przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części.

Prawo Korporacyjne

Prowadzimy obsługę prawną spółek prawa handlowego, od doradztwa prawnego przy zakładaniu spółek, po ich bieżącą obsługę korporacyjną. 

Zakres naszych usług obejmuje w szczególności:

 • wybór optymalnej formy prawnej pod konkretne rozwiązania biznesowe,
 • zakładanie spółek,
 • opracowywanie umów zawieranych pomiędzy wspólnikami i akcjonariuszami,
 • reprezentowanie w sporach między wspólnikami i akcjonariuszami,
 • obsługę prawną organów spółek kapitałowych,
 • reprezentowanie wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń,
 • reprezentowanie spółek w postępowaniach rejestrowych,
 • pośredniczenie w transakcjach sprzedaży oraz nabycia udziałów lub akcji, a także w procesach zbywania i nabywania przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części.

Podmioty Lecznicze

Nieustanny rozwój działalności leczniczej oraz wyzwania stawiane tej branży wymagają bieżącego i rzetelnego wsparcia prawnego Mając to na względzie oferujemy świadczenie podmiotom leczniczym kompleksowej obsługi prawnej.

 Zakres naszych usług obejmuje w szczególności doradztwo prawne w:

 • stosunkach wewnętrznych podmiotu leczniczego,
 • relacjach z pacjentami, regulatorami rynku medycznego, kontrahentami, w tym dostawcami sprzętu, usług i ubezpieczycielami,
 • ochronie informacji prawnie chronionej, w tym tajemnicy lekarskiej, danych medycznych, danych osobowych i tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • sporach sądowych,

Podmioty Lecznicze

Nieustanny rozwój działalności leczniczej oraz wyzwania stawiane tej branży wymagają bieżącego i rzetelnego wsparcia prawnego Mając to na względzie oferujemy świadczenie podmiotom leczniczym kompleksowej obsługi prawnej.

 Zakres naszych usług obejmuje w szczególności doradztwo prawne w:

 • stosunkach wewnętrznych podmiotu leczniczego,
 • relacjach z pacjentami, regulatorami rynku medycznego, kontrahentami, w tym dostawcami sprzętu, usług i ubezpieczycielami,
 • ochronie informacji prawnie chronionej, w tym tajemnicy lekarskiej, danych medycznych, danych osobowych i tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • sporach sądowych,

Samorząd terytorialny

Od wielu lat Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie kompleksowej obsługi prawnej jednostek samorządu terytorialnego przy uwzględnieniu specyfiki określonego urzędu. Wspieramy także doradztwem i obsługą prawną spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

Świadczenie pomocy prawnej obejmuje pełny zakres profesjonalnych usług:

 • sporządzanie opinii prawnych w sprawach pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych w sprawach gospodarki komunalnej,
 • sporządzanie opinii prawnych w sprawach ochrony środowiska i odpadów,
 • sporządzanie opinii prawnych w sprawach gospodarki nieruchomościami,
 • sporządzanie opinii prawnych w zakresie prawa budowlanego,
 • sporządzanie opinii prawnych w zakresie prawa podatkowego,
 • doradztwo prawne w zakresie zagospodarowania przestrzennego,
 • sporządzanie opinii prawnych w zakresie postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych,
 • doradztwo prawne w zakresie zamówień publicznych,
 • opiniowanie projektów uchwał rady gminy, miasta, powiatu,
 • opiniowanie projektów uchwał zarządów gminy, miasta, powiatu,
 • sporządzanie/opiniowanie projektów aktów prawnych oraz decyzji administracyjnych,
 • opiniowanie aktów wewnętrznego kierownictwa,
 • obsługa sesji organów uchwałodawczych,
 • uczestnictwo w prowadzonych przez gminę/miasto/powiat/województwo rokowaniach (negocjacjach),
 • obsługa gminnych jednostek organizacyjnych – szkół, zakładów komunalnych, ośrodków pomocy społecznej
 • reprezentacja jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniach przed sądami oraz organami administracji,

Samorząd terytorialny

Od wielu lat Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie kompleksowej obsługi prawnej jednostek samorządu terytorialnego przy uwzględnieniu specyfiki określonego urzędu. Wspieramy także doradztwem i obsługą prawną spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

Świadczenie pomocy prawnej obejmuje pełny zakres profesjonalnych usług:

 • sporządzanie opinii prawnych w sprawach pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych w sprawach gospodarki komunalnej,
 • sporządzanie opinii prawnych w sprawach ochrony środowiska i odpadów,
 • sporządzanie opinii prawnych w sprawach gospodarki nieruchomościami,
 • sporządzanie opinii prawnych w zakresie prawa budowlanego,
 • sporządzanie opinii prawnych w zakresie prawa podatkowego,
 • doradztwo prawne w zakresie zagospodarowania przestrzennego,
 • sporządzanie opinii prawnych w zakresie postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych,
 • doradztwo prawne w zakresie zamówień publicznych,
 • opiniowanie projektów uchwał rady gminy, miasta, powiatu,
 • opiniowanie projektów uchwał zarządów gminy, miasta, powiatu,
 • sporządzanie/opiniowanie projektów aktów prawnych oraz decyzji administracyjnych,
 • opiniowanie aktów wewnętrznego kierownictwa,
 • obsługa sesji organów uchwałodawczych,
 • uczestnictwo w prowadzonych przez gminę/miasto/powiat/województwo rokowaniach (negocjacjach),
 • obsługa gminnych jednostek organizacyjnych – szkół, zakładów komunalnych, ośrodków pomocy społecznej
 • reprezentacja jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniach przed sądami oraz organami administracji,
 • doradztwo prawne w zakresie zamówień publicznych,
 • opiniowanie projektów uchwał rady gminy, miasta, powiatu,
 • opiniowanie projektów uchwał zarządów gminy, miasta, powiatu,
 • sporządzanie/opiniowanie projektów aktów prawnych oraz decyzji administracyjnych,
 • opiniowanie aktów wewnętrznego kierownictwa,
 • obsługa sesji organów uchwałodawczych,
 • uczestnictwo w prowadzonych przez gminę/miasto/powiat/województwo rokowaniach (negocjacjach),
 • obsługa gminnych jednostek organizacyjnych – szkół, zakładów komunalnych, ośrodków pomocy społecznej
 • reprezentacja jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniach przed sądami oraz organami administracji,

Nieruchomości i Prawo budowlane

W zakresie świadczonych przez nas usług prawnych istotne miejsce zajmuje prawo nieruchomości oraz prawo budowlane. Doradzamy podmiotom z branży budowlanej, deweloperom oraz prywatnym inwestorom.

W szczególności pomoc prawna prowadza się do:

 • reprezentowania indywidualnych inwestorów w transakcjach nabywania nieruchomości oraz w procesie inwestycyjnym – budowlanym
 • przeprowadzania audytów prawnych nieruchomości
 • wykonywania analizy ryzyk związanych z projektowanymi inwestycjami
 • przygotowywania dokumentacji zakupu i procesu inwestycyjnego
 • negocjowania z bankami umów kredytowych, pożyczek oraz przygotowanie dokumentacji finansowej
 • doradztwa przy zawieraniu umów najmu powierzchni komercyjnych
 • reprezentowania we wszelkich rodzajach transakcji z zakresu obrotu nieruchomościami, w tym gruntami, budynkami oraz lokalami
 • doradztwa w zakresie zarządzania nieruchomościami i komercyjnego ich wykorzystania

Nieruchomości i Prawo budowlane

W zakresie świadczonych przez nas usług prawnych istotne miejsce zajmuje prawo nieruchomości oraz prawo budowlane. Doradzamy podmiotom z branży budowlanej, deweloperom oraz prywatnym inwestorom.

W szczególności pomoc prawna prowadza się do:

 • reprezentowania indywidualnych inwestorów w transakcjach nabywania nieruchomości oraz w procesie inwestycyjnym – budowlanym
 • przeprowadzania audytów prawnych nieruchomości
 • wykonywania analizy ryzyk związanych z projektowanymi inwestycjami
 • przygotowywania dokumentacji zakupu i procesu inwestycyjnego
 • negocjowania z bankami umów kredytowych, pożyczek oraz przygotowanie dokumentacji finansowej
 • doradztwa przy zawieraniu umów najmu powierzchni komercyjnych
 • reprezentowania we wszelkich rodzajach transakcji z zakresu obrotu nieruchomościami, w tym gruntami, budynkami oraz lokalami
 • doradztwa w zakresie zarządzania nieruchomościami i komercyjnego ich wykorzystania

Prawo Karne Gospodarcze

Doświadczenie zdobyte w prowadzeniu spraw karnych wykorzystujemy w celu wsparcia podmiotów gospodarczych. Analizujemy zagadnienia związane z przestępczością gospodarczą i reprezentujemy interesy naszych Klientów w sprawach karnych gospodarczych.

Wspieramy naszych Klientów zarówno w postępowaniach przygotowawczych oraz sądowych, które dotyczą nadużyć i przestępstw gospodarczych, w tym:

 • przestępstw karno – skarbowych
 • prania brudnych pieniędzy
 • przestępstw przeciw wiarygodności dokumentów
 • nielegalnego wyprowadzania aktywów z podmiotów gospodarczych
 • transakcji z wykorzystaniem nielegalnie zdobytych informacji i wszelkich innych działań prowadzących do narażenia podmiotów gospodarczych na straty

Prawo Karne Gospodarcze

Doświadczenie zdobyte w prowadzeniu spraw karnych wykorzystujemy w celu wsparcia podmiotów gospodarczych. Analizujemy zagadnienia związane z przestępczością gospodarczą i reprezentujemy interesy naszych Klientów w sprawach karnych gospodarczych.

Wspieramy naszych Klientów zarówno w postępowaniach przygotowawczych oraz sądowych, które dotyczą nadużyć i przestępstw gospodarczych, w tym:

 • przestępstw karno – skarbowych
 • prania brudnych pieniędzy
 • przestępstw przeciw wiarygodności dokumentów
 • nielegalnego wyprowadzania aktywów z podmiotów gospodarczych
 • transakcji z wykorzystaniem nielegalnie zdobytych informacji i wszelkich innych działań prowadzących do narażenia podmiotów gospodarczych na straty

Windykacja i Ubezpieczenia

Oferujemy podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym usługi prawnej windykacji należności.

Wykorzystując posiadane doświadczenie wiemy, że nasi Klienci oczekują usługi zapewniającej szybką i bezpieczną ścieżkę odzyskania należności.

Wykorzystywany przez nas specjalnie dedykowany system informatyczny zapewnia sprawne przyjmowanie i realizację znacznej ilości zleceń windykacyjnych.

Windykacja i Ubezpieczenia

Oferujemy podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym usługi prawnej windykacji należności.

Wykorzystując posiadane doświadczenie wiemy, że nasi Klienci oczekują usługi zapewniającej szybką i bezpieczną ścieżkę odzyskania należności.

Wykorzystywany przez nas specjalnie dedykowany system informatyczny zapewnia sprawne przyjmowanie i realizację znacznej ilości zleceń windykacyjnych.

Ubezpieczenia Społeczne

Prawnicy Kancelarii od wielu lat zajmują się problematyką orzecznictwa ZUS w zakresie uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, w tym reprezentowania Klientów przed sądami w sprawach spornych. W związku z coraz częstszymi przypadkami odmowy spełniania świadczeń ze strony ZUS , Kancelaria zatrudniła radczynię prawną , która posiada bardzo szeroką znajomość przepisów prawa w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz postępowań sądowych w tym zakresie.

Ubezpieczenia Społeczne

Prawnicy Kancelarii od wielu lat zajmują się problematyką orzecznictwa ZUS w zakresie uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, w tym reprezentowania  Klientów przed sądami w sprawach spornych. W związku z coraz częstszymi przypadkami  odmowy spełniania świadczeń ze strony ZUS , Kancelaria zatrudniła radczynię prawną , która posiada bardzo szeroką  znajomość przepisów prawa w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz postępowań sądowych w tym zakresie.

Kariera

Radców prawnych, adwokatów, aplikantów radcowskich, adwokackich i studentów prawa zainteresowanych współpracą z kancelarią BBK w Radomsku oraz Piotrkowie Trybunalskim zapraszamy do przesyłania CV oraz Listu Motywacyjnego na adres secretariat@bbk-radomsko.pl

CV I List Motywacyjny które w szczególności powinno zawierać:

 • zgodę na przetwarzanie przez Kancelarię BBK danych osobowych kandydata na potrzeby procesu rekrutacji;
 • informację nt. ukończonych/odbywanych przez kandydata studiów, tj.: uczelnię, tryb studiów, nazwisko promotora, temat pracy magisterskiej,
  oceny z prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa spółek handlowych, prawa autorskiego;
 • opis doświadczenia zawodowego kandydata;
 • opis zdobytych nagród i wyróżnień, a także innych osiągnięć naukowych, zawodowych i osobistych;
 • informację nt. znajomości języków obcych oraz nt. posiadanych certyfikatów językowych;
 • informację o posiadaniu prawa jazdy;
 • referencje (adresy e-mail do osób wystawiających referencje lub pisemne referencje dołączone do CV).
 • Prosimy o przesłanie dokumentów w formacie PDF.

Do nadsyłanych dokumentów prosimy o dołączenie poniższego oświadczenia.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Kancelarię Radców Prawnych i Adwokatów BBK z siedzibą w Radomsku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”. 

Informujemy, że administratorem danych jest Kancelaria BBK z siedzibą w Radomsku. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne jednak jest ono niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia rekrutacji. 

Kariera

Radców prawnych, adwokatów, aplikantów radcowskich i studentów prawa zainteresowanych współpracą z kancelarią BBK w Radomsku oraz Piotrkowie Trybunalskim zapraszamy do przesyłania CV oraz Listu Motywacyjnego na adres secretariat@bbk-radomsko.pl

CV I List Motywacyjny które w szczególności powinno zawierać:

 • zgodę na przetwarzanie przez Kancelarię BBK danych osobowych kandydata na potrzeby procesu rekrutacji;
 • informację nt. ukończonych/odbywanych przez kandydata studiów, tj.: uczelnię, tryb studiów, nazwisko promotora, temat pracy magisterskiej,
  oceny z prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa spółek handlowych, prawa autorskiego;
 • opis doświadczenia zawodowego kandydata;
 • opis zdobytych nagród i wyróżnień, a także innych osiągnięć naukowych, zawodowych i osobistych;
 • informację nt. znajomości języków obcych oraz nt. posiadanych certyfikatów językowych;
 • informację o posiadaniu prawa jazdy;
 • referencje (adresy e-mail do osób wystawiających referencje lub pisemne referencje dołączone do CV).
 • Prosimy o przesłanie dokumentów w formacie PDF.

Do nadsyłanych dokumentów prosimy o dołączenie poniższego oświadczenia.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Kancelarię Radców Prawnych i Adwokatów BBK z siedzibą w Radomsku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”. 

Informujemy, że administratorem danych jest Kancelaria BBK z siedzibą w Radomsku. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne jednak jest ono niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia rekrutacji. 

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ORAZ O PLIKACH COOKIES

Szanowni Państwo,

poniżej została zamieszczona pełna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię Radców Prawnych i Adwokatów Bąbol Bzowski Klimek– jako administratora Państwa danych (dane kontaktowe: al. Jana Pawła II 3/5, e-mail: sekretariat@bbk-radcowie.pl; nr tel.: 44 685 2255).

Możecie się Państwo zapoznać z pełną klauzulą informacją, której rozbudowanie wynika z wielości przyczyn, dla których Kancelaria przetwarza Państwa dane osobowe.

Pragniemy rozpocząć od poinformowania Państwa o prawach dotyczące danych osobowych, które Państwu przysługują.

O ile obowiązujące regulacje prawne nie stanowią inaczej, mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych i wniesienia sprzeciwu. Zakres tych uprawnień może się różnić w zależności od przyczyn i celów, dla których Kancelaria przetwarza Państwa dane.

W przypadku, gdy zechcecie Państwo wykorzystać którekolwiek z wyżej przedstawionych praw, albo jeżeli macie Państwo pytania dotyczące Państwa Danych Osobowych, uprzejmie prosimy o kontakt z Kancelarią BBK (dane kontaktowe: al. Jana Pawła II 3/5, e-mail: sekretariat@bbk-radcowie.pl; nr tel.: 44 685 2255). Jednocześnie zapraszamy do kompleksowego zapoznania się z treścią klauzuli informacyjnej, którą zamieściliśmy poniżej. 

PEŁNA TREŚĆ KLAUZULI INFORMACYJNEJ:

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego: „RODO”, oraz przepisów prawa polskiego, w tym m.in. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Poz. 1000), ninejszym przekazujemy informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Kancelarię Radców Prawnych i Adwokatów Bąbol Bzowski Klimek (w tym przetwarzanych między innymi w związku ze świadczeniem doradztwa prawnego, korzystania strony internetowej kancelarii bbk-radcowie.pl, oraz informacje na temat plików cookies).

I

Administratorem Państwa danych będzie: Kancelaria BBK BĄBOL, BZOWSKI, KLIMEK Kancelaria Radców Prawnych I Adwokatów, Spółka Partnerska. Ul. Aleje Jana Pawła II 3/5, 97-500 Radomsko,

,dalej zwana: „Kancelarią BBK”. 

Uprzejmie informujemy, że wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych, którym jest:. Diana Kuliś sekretariat@bbk-radcowie.pl; nr tel.: +446852255

II

Cele i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych zależą od tego, w jakim charakterze i z jakiego powodu Kancelaria BBK przetwarza Państwa dane osobowe.

1) Jeżeli korzystają Państwo ze strony internetowej Kancelarii BBK – Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia Państwu korzystania ze strony internetowej Kancelarii BBK. Dzięki temu mamy przyjemność informowania Państwa o profilu, działalności i osiągnięciach Kancelarii, co stanowi uzasadniony prawnie interes administratora danych i jest podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt f RODO). W tym przypadku uzasadnionym prawnie interesem Kancelarii BBK, dla którego mogą być przetwarzane Państwa dane osobowe, jest również konieczność zapewnienia bezpieczeństwa związanego z funkcjonowaniem strony internetowej kancelarii BBK.

Posiadanie przez Kancelarię BBK Państwa danych osobowych nie jest wymogiem prawnym ani umownym, jednakże jest konieczne, aby mogli Państwo w pełni poprawnie korzystać ze strony internetowej Kancelarii BBK. Przetwarzane dane umożliwiają odwiedzającym pobierania informacji z serwerów Serwisu, zapewniają poprawne funkcjonowanie Serwisu, a także bezpieczeństwo danych należących do Kancelarii.

2) Jeżeli Kancelaria BBK pozyskała Państwa dane osobowe w związku ze świadczeniem pomocy prawnej (np. na Państwa rzecz, na rzecz spółek/firm, w których są Państwo zatrudnieni, lub też na rzecz uczestników spraw, w których biorą Państwo udział) – wówczas Państwa dane będą przetwarzane w celu świadczenia pomocy prawnej, w zależności od tego, do jakiej sprawy Kancelaria BBK została powołana (może być to np. reprezentacja przed sądem, przygotowanie umowy lub opinii prawnej itd.).

W takim przypadku Państwa dane osobowe przetwarzane są na następujących podstawach prawnych:

a) art. 6 ust. 1 pkt b RODO, który przewiduje, że przetwarzanie danych osobowych jest legalne, jeżeli jest ono niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – taką umową jest udzielone nam przez Państwa lub inną osobę zlecenie świadczenia pomocy prawnej;

b) art. 9 ust. 2 pkt f RODO, który przewiduje, że przetwarzanie danych osobowych jest legalne, gdy jest ono niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

c) art. 6 ust. 1 pkt c i art. 9 ust. 2 pkt g RODO, które przewidują, że przetwarzanie danych osobowych jest legalne, gdy na takie przetwarzanie zezwalają szczególne przepisy prawa – takimi przepisami mogą być poszczególne przepisy proceduralne, które wskazują konkretny zakres danych osobowych, jaki powinien zostać podany w związku z konkretnymi czynnościami procesowymi, np. wniesieniem pozwu, odpowiedzi na pozew, wniosku itd.;

d) art. 6 ust. 1 pkt e RODO oraz art. 9 ust. 2 pkt g RODO, zgodnie z którymi dane osobowe mogą być przetwarzane, jeżeli jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub też ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, a do takich okoliczności należy niewątpliwie udzielanie pomocy prawnej przez osoby wykonujące zawód zaufania publicznego, jakim jest zawód adwokata lub radcy prawnego.

W takiej sytuacji posiadanie przez Kancelarię BBK Państwa danych osobowych co do zasady będzie wymogiem umownym lub prawnym, a bez Państwa danych osobowych świadczenie przez Kancelarię usług prawnych może okazać się niemożliwe.

3. Jeżeli Kancelaria BBK pozyskała Państwa dane osobowe w związku z zawartą lub mogącą zostać zawartą umową (np. o pracę lub cywilnoprawną) – wówczas wykonanie lub zawarcie tej umowy jest celem przetwarzania Państwa danych osobowych.

W takim wypadku podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 pkt b RODO, który przewiduje, że przetwarzanie danych osobowych jest legalne, jeżeli jest ono niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych określonych będzie również realizacja obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii jako administratorze Państwa danych (art. 6 ust. 1 pkt c RODO), np. w związku z koniecznością dokonywać rozliczeń podatkowych, ZUS itd.

W takiej sytuacji posiadanie przez Kancelarię BBK Państwa danych osobowych co do zasady będzie wymogiem umownym lub prawnym, a bez Państwa danych osobowych zawarcie lub wykonywanie umowy może okazać się niemożliwe.

W zależności od sytuacji podstawą prawną przetwarzania Państwa danych może być również udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 pkt a RODO, art. 9 ust. 2 pkt
b RODO). W takim przypadku wycofanie Państwa zgody jest bezpłatne i możliwe w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w ramach profilowania.

III

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonywania opisanych powyżej czynności. Niestety, nie jest możliwe podanie jednego, konkretnego okresu przetwarzania Państwa danych. Jeżeli kwestia ta budzi Państwa wątpliwości, to bardzo prosimy o kontakt bezpośredni z Kancelarią BBK lub wyznaczonym inspektorem ochrony danych. Jednocześnie zapewniamy, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane dłużej, niż jest to wymagane lub dozwolone na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

IV

Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie lub innym odbiorcom danych, w szczególności współpracującym z Kancelarią BBK firmom informatycznym.

V

Pliki cookies

Serwis używa plików cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputer, tablet, telefon) – osoby odwiedzającej Serwis. Pliki cookies są używane w celu uwierzytelniania odwiedzających, poprawnego wyświetlania Serwis w sposób zgodny z preferencjami odwiedzającego oraz ułatwienia korzystania z Serwisu.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest podmiot zarządzający stroną internetową Kancelarii BBK – czyli Kancelaria BBK. 

Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym użytkownika oraz unikalny numer.

Serwis nie zbiera w sposób zautomatyzowany żadnych innych informacji, poza informacjami zawartymi w plikach cookies.

Kancelaria BBK nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe nieznajdujące się w domenie internetowej Serwisu, do których odnośniki znajdują się w Serwisie.

Ustawienia przechowywania plików cookies można zmieniać w ustawieniach przeglądarki internetowej zainstalowanej na urządzeniu końcowym użytkownika. Domyślnie przeglądarki internetowe dopuszczają przechowywanie plików cookies na urządzeniu użytkownika. Zmiana ustawień plików cookies może wpływać na sposób użytkowania z Serwisu.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

VI

O ile obowiązujące regulacje prawne nie stanowią inaczej, mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych i wniesienia sprzeciwu. Zakres tych uprawnień może się różnić w zależności od przyczyn i celów, dla których Kancelaria BBK przetwarza Państwa dane.

Realizując obowiązek wynikający z RODO, pragniemy zwrócić Państwa szczególną uwagę, że – o ile obowiązujące regulacje prawne nie stanowią inaczej –  przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu nieodpłatnie i w każdym momencie wobec przetwarzania przez Kancelarię BBK Państwa danych osobowych. 

Jeśli chcą Państwo skorzystać z powyższych praw lub mają Państwo do nas jakiekolwiek pytania związane z Państwa danymi osobowymi, prosimy o kontakt bezpośredni, korespondencyjny (ul. Opacka 16, I p., 80-338 Gdańsk) lub drogą e-mailową na adres:  sekretariat@bbk-radcowie.pl

Informujemy ponadto, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ORAZ O PLIKACH COOKIES

Szanowni Państwo,

poniżej została zamieszczona pełna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię Radców Prawnych i Adwokatów Bąbol Bzowski Klimek– jako administratora Państwa danych (dane kontaktowe: al. Jana Pawła II 3/5, e-mail: sekretariat@bbk-radcowie.pl; nr tel.: 44 685 2255).

Możecie się Państwo zapoznać z pełną klauzulą informacją, której rozbudowanie wynika z wielości przyczyn, dla których Kancelaria przetwarza Państwa dane osobowe.

Pragniemy rozpocząć od poinformowania Państwa o prawach dotyczące danych osobowych, które Państwu przysługują.

O ile obowiązujące regulacje prawne nie stanowią inaczej, mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych i wniesienia sprzeciwu. Zakres tych uprawnień może się różnić w zależności od przyczyn i celów, dla których Kancelaria przetwarza Państwa dane.

W przypadku, gdy zechcecie Państwo wykorzystać którekolwiek z wyżej przedstawionych praw, albo jeżeli macie Państwo pytania dotyczące Państwa Danych Osobowych, uprzejmie prosimy o kontakt z Kancelarią BBK (dane kontaktowe: al. Jana Pawła II 3/5, e-mail: sekretariat@bbk-radcowie.pl; nr tel.: 44 685 2255). Jednocześnie zapraszamy do kompleksowego zapoznania się z treścią klauzuli informacyjnej, którą zamieściliśmy poniżej. 

PEŁNA TREŚĆ KLAUZULI INFORMACYJNEJ:

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego: „RODO”, oraz przepisów prawa polskiego, w tym m.in. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Poz. 1000), ninejszym przekazujemy informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Kancelarię Radców Prawnych i Adwokatów Bąbol Bzowski Klimek (w tym przetwarzanych między innymi w związku ze świadczeniem doradztwa prawnego, korzystania strony internetowej kancelarii bbk-radcowie.pl, oraz informacje na temat plików cookies).

 

Administratorem Państwa danych będzie: Kancelaria BBK BĄBOL, BZOWSKI, KLIMEK Kancelaria Radców Prawnych I Adwokatów, Spółka Partnerska. Ul. Aleje Jana Pawła II 3/5, 97-500 Radomsko,

,dalej zwana: „Kancelarią BBK”. 

Uprzejmie informujemy, że wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych, którym jest:. Diana Kuliś sekretariat@bbk-radcowie.pl; nr tel.: +446852255

II

Cele i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych zależą od tego, w jakim charakterze i z jakiego powodu Kancelaria BBK przetwarza Państwa dane osobowe.

1) Jeżeli korzystają Państwo ze strony internetowej Kancelarii BBK – Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia Państwu korzystania ze strony internetowej Kancelarii BBK. Dzięki temu mamy przyjemność informowania Państwa o profilu, działalności i osiągnięciach Kancelarii, co stanowi uzasadniony prawnie interes administratora danych i jest podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt f RODO). W tym przypadku uzasadnionym prawnie interesem Kancelarii BBK, dla którego mogą być przetwarzane Państwa dane osobowe, jest również konieczność zapewnienia bezpieczeństwa związanego z funkcjonowaniem strony internetowej kancelarii BBK.

Posiadanie przez Kancelarię BBK Państwa danych osobowych nie jest wymogiem prawnym ani umownym, jednakże jest konieczne, aby mogli Państwo w pełni poprawnie korzystać ze strony internetowej Kancelarii BBK. Przetwarzane dane umożliwiają odwiedzającym pobierania informacji z serwerów Serwisu, zapewniają poprawne funkcjonowanie Serwisu, a także bezpieczeństwo danych należących do Kancelarii.

2) Jeżeli Kancelaria BBK pozyskała Państwa dane osobowe w związku ze świadczeniem pomocy prawnej (np. na Państwa rzecz, na rzecz spółek/firm, w których są Państwo zatrudnieni, lub też na rzecz uczestników spraw, w których biorą Państwo udział) – wówczas Państwa dane będą przetwarzane w celu świadczenia pomocy prawnej, w zależności od tego, do jakiej sprawy Kancelaria BBK została powołana (może być to np. reprezentacja przed sądem, przygotowanie umowy lub opinii prawnej itd.).

W takim przypadku Państwa dane osobowe przetwarzane są na następujących podstawach prawnych:

a) art. 6 ust. 1 pkt b RODO, który przewiduje, że przetwarzanie danych osobowych jest legalne, jeżeli jest ono niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – taką umową jest udzielone nam przez Państwa lub inną osobę zlecenie świadczenia pomocy prawnej;

b) art. 9 ust. 2 pkt f RODO, który przewiduje, że przetwarzanie danych osobowych jest legalne, gdy jest ono niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

c) art. 6 ust. 1 pkt c i art. 9 ust. 2 pkt g RODO, które przewidują, że przetwarzanie danych osobowych jest legalne, gdy na takie przetwarzanie zezwalają szczególne przepisy prawa – takimi przepisami mogą być poszczególne przepisy proceduralne, które wskazują konkretny zakres danych osobowych, jaki powinien zostać podany w związku z konkretnymi czynnościami procesowymi, np. wniesieniem pozwu, odpowiedzi na pozew, wniosku itd.;

d) art. 6 ust. 1 pkt e RODO oraz art. 9 ust. 2 pkt g RODO, zgodnie z którymi dane osobowe mogą być przetwarzane, jeżeli jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub też ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, a do takich okoliczności należy niewątpliwie udzielanie pomocy prawnej przez osoby wykonujące zawód zaufania publicznego, jakim jest zawód adwokata lub radcy prawnego.

W takiej sytuacji posiadanie przez Kancelarię BBK Państwa danych osobowych co do zasady będzie wymogiem umownym lub prawnym, a bez Państwa danych osobowych świadczenie przez Kancelarię usług prawnych może okazać się niemożliwe.

3. Jeżeli Kancelaria BBK pozyskała Państwa dane osobowe w związku z zawartą lub mogącą zostać zawartą umową (np. o pracę lub cywilnoprawną) – wówczas wykonanie lub zawarcie tej umowy jest celem przetwarzania Państwa danych osobowych.

W takim wypadku podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 pkt b RODO, który przewiduje, że przetwarzanie danych osobowych jest legalne, jeżeli jest ono niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych określonych będzie również realizacja obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii jako administratorze Państwa danych (art. 6 ust. 1 pkt c RODO), np. w związku z koniecznością dokonywać rozliczeń podatkowych, ZUS itd.

W takiej sytuacji posiadanie przez Kancelarię BBK Państwa danych osobowych co do zasady będzie wymogiem umownym lub prawnym, a bez Państwa danych osobowych zawarcie lub wykonywanie umowy może okazać się niemożliwe.
 
W zależności od sytuacji podstawą prawną przetwarzania Państwa danych może być również udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 pkt a RODO, art. 9 ust. 2 pkt
b RODO). W takim przypadku wycofanie Państwa zgody jest bezpłatne i możliwe w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w ramach profilowania.
 
III
 
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonywania opisanych powyżej czynności. Niestety, nie jest możliwe podanie jednego, konkretnego okresu przetwarzania Państwa danych. Jeżeli kwestia ta budzi Państwa wątpliwości, to bardzo prosimy o kontakt bezpośredni z Kancelarią BBK lub wyznaczonym inspektorem ochrony danych. Jednocześnie zapewniamy, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane dłużej, niż jest to wymagane lub dozwolone na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 
IV
 
Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie lub innym odbiorcom danych, w szczególności współpracującym z Kancelarią BBK firmom informatycznym.
 
V
 
Pliki cookies
 
Serwis używa plików cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputer, tablet, telefon) – osoby odwiedzającej Serwis. Pliki cookies są używane w celu uwierzytelniania odwiedzających, poprawnego wyświetlania Serwis w sposób zgodny z preferencjami odwiedzającego oraz ułatwienia korzystania z Serwisu.
 
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest podmiot zarządzający stroną internetową Kancelarii BBK – czyli Kancelaria BBK. 
 
Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym użytkownika oraz unikalny numer.
 
Serwis nie zbiera w sposób zautomatyzowany żadnych innych informacji, poza informacjami zawartymi w plikach cookies.
 
Kancelaria BBK nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe nieznajdujące się w domenie internetowej Serwisu, do których odnośniki znajdują się w Serwisie.
 
Ustawienia przechowywania plików cookies można zmieniać w ustawieniach przeglądarki internetowej zainstalowanej na urządzeniu końcowym użytkownika. Domyślnie przeglądarki internetowe dopuszczają przechowywanie plików cookies na urządzeniu użytkownika. Zmiana ustawień plików cookies może wpływać na sposób użytkowania z Serwisu.
 
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 
VI
 
O ile obowiązujące regulacje prawne nie stanowią inaczej, mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych i wniesienia sprzeciwu. Zakres tych uprawnień może się różnić w zależności od przyczyn i celów, dla których Kancelaria BBK przetwarza Państwa dane.
 
Realizując obowiązek wynikający z RODO, pragniemy zwrócić Państwa szczególną uwagę, że – o ile obowiązujące regulacje prawne nie stanowią inaczej –  przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu nieodpłatnie i w każdym momencie wobec przetwarzania przez Kancelarię BBK Państwa danych osobowych. 
 
Jeśli chcą Państwo skorzystać z powyższych praw lub mają Państwo do nas jakiekolwiek pytania związane z Państwa danymi osobowymi, prosimy o kontakt bezpośredni, korespondencyjny (ul. Opacka 16, I p., 80-338 Gdańsk) lub drogą e-mailową na adres:  sekretariat@bbk-radcowie.pl
 
Informujemy ponadto, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).