Get Adobe Flash player

WSPÓLNICY

MARIUSZ BĄBOL

Mariusz Bąbol

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Absolwent Wydziału Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbył także aplikacje sądową zakończoną egzaminem sędziowskim. W 1998r. rozpoczął pełnienie obowiązków sędziego Sądu Rejonowego w Radomsku, a następnie objął funkcję Przewodniczącego Wydziału Cywilnego tegoż Sądu. Wielokrotnie delegowany do składu orzekającego Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim. Słuchacz studiów podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego z zakresu Prawa Europejskiego.

 

Pozycja w BBK

 

Współzałożyciel Kancelarii. W swojej praktyce zawodowej skupia się na zagadnieniach prawa handlowego, obrotu nieruchomościami, kwestiach dotyczących gier i zakładów wzajemnych a także reprezentowaniu i doradztwie podmiotom gospodarczym, tematyce sporów sądowych .PAWEŁ BZOWSKI

3

Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył także aplikację prokuratorską zakończoną stosownym egzaminem. Pełnił funkcję Zastępcy Prokuratora Rejonowego w Bełchatowie, nadzorując m.in. i prowadząc postępowania gospodarcze i finansowe. Od 2001r. radca prawny, obecnie członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie. Prowadził także obsługę prawną jednostek samorządu terytorialnego. Słuchacz studiów podyplomowych z zakresu Prawa Europejskiego .

 

Pozycja w BBK

 

Współzałożyciel Kancelarii. Jego praktyka zawodowa ukierunkowana jest na karne postępowania gospodarcze, postępowania karne skarbowe, zagadnienia funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.URSZULA KLIMEK

3

Radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała początkowo jako sędzia, następnie jako Przewodnicząca Wydziału Cywilnego i Prezes Sądu Rejonowego w Radomsku. Pełniła obowiązki konsultanta w sprawach cywilnych dla Sędziów Okręgu Piotrkowskiego. Od 2001 roku radca prawny.

 

Pozycja w BBK

 

Jest jednym z założycieli Kancelarii. Łącząc szerokie doświadczenie z zakresie procedur cywilnych i prawa gospodarczego zajmuje się doradztwem w kwestiach tworzenia, przekształcania i restrukturyzacji spółek - w tym spółek z kapitałem zagranicznym, sporach sądowych, tematyce prawa handlowego i upadłościowego.Alternative flash content

Requirements