Get Adobe Flash player
USŁUGI Z ZAKRESU PRAWA WODOCIĄGOWEGO
 • obsługa prawna przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych (spółek prawa handlowego, zakładów budżetowych i in.),

 • ekspertyzy i opinie w niestandardowych sprawach wodociągowych,

 • tworzenie spółek i przekształcanie zakładów budżetowych,

 • regulacja stanów majątkowych (nieruchomości) i kapitałowych,

 • przygotowywanie przekształceń, prywatyzacji oraz łączenie majątków i spółek,

 • przygotowywanie programów partnerstwa publiczno-prywatnego,

 • sporządzanie regulaminów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

 • sporządzanie umów zawieranych z odbiorcami indywidualnymi (wraz z wzorcami umownymi), oraz z przedsiębiorcami (w tym ze znaczącymi dostawcami ścieków),

 • sporządzanie umów hurtowej dostawy wody i hurtowej sprzedaży ścieków,

 • doradztwo z zakresu zamówień publicznych,

 • windykacja należności,

 • reprezentacja klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi w sprawach branżowych, takich jak między innymi procesy o przejęcie urządzeń lub rozliczenie nakładów inwestorów prywatnych,

 • reprezentacja klientów w postępowaniach antymonopolowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternative flash content

Requirements