Get Adobe Flash player
SPORY SĄDOWE
  • reprezentowanie klientów przed Sądami Powszechnymi wszystkich instancji (Sądy Rejonowe, Okręgowe i Apelacyjne) oraz przed Sądem Najwyższym,

  • reprezentowanie klientów przed Sądami Administracyjnymi (WSA i NSA),

  • reprezentowanie klientów przed Urzędem Zamówień Publicznych,

  • reprezentowanie klientów przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

  • uczestnictwo w postępowaniach mediacyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternative flash content

Requirements