Get Adobe Flash player
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  • doradztwo w zakresie procedur przetargowych

  •  pomoc prawną przy przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w szczególności przygotowywanie dokumentacji przetargowej

  • pomoc prawną przy przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

  • analizę prawną prawidłowości przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

  • przygotowywanie wewnętrznych regulaminów udzielania zamówień publicznych i planów zamówień publicznych

  • pomoc prawną przy przygotowaniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

  • opiniowanie zasadności i przygotowanie protestów, odwołań i skarg

  • przygotowanie projektów rozstrzygnięć wnoszonych protestów

  • przygotowywanie opinii prawnych w zakresie zagadnień prawnych zamówień publicznych

  • reprezentowanie w postępowaniu przed Zespołem Arbitrów oraz sądami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternative flash content

Requirements