Get Adobe Flash player
PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I ZWALCZANIA NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI
  • obsługę krajowych i zagranicznych podmiotów w zakresie wszystkich aspektów praw własności przemysłowych,

  • doradztwo w zakresie rejestracji patentów i znaków towarowych,

  • przygotowanie i opiniowanie projektów umów oraz negocjacje kontraktów dotyczących przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz umów licencyjnych,

  • doradztwo w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną,

  • przygotowywanie umów na świadczenie usług w zakresie nowych technologii,

  • doradztwo w zakresie prawa konkurencji,

  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych w sprawach o odszkodowania z tytułu szkód spowodowanych naruszeniem reguł konkurencji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternative flash content

Requirements