Get Adobe Flash player
PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE
  • doradztwo w zakresie dochodzenia zaspokojenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym,

  • reprezentację wierzycieli w postępowaniu upadłościowym i naprawczym,

  • doradztwo z zakresu postępowania upadłościowego oraz postępowania naprawczego na zlecenie podmiotów tego postępowania,

  • obsługę prawną podmiotów gospodarczych, co do których ogłoszona została upadłość z możliwością zawarcia układu,

  • doradztwo w ramach projektowania propozycji układowych,

  • obsługę prawną realizacji układu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternative flash content

Requirements