Get Adobe Flash player
PRAWO SPÓŁEK I KORPORACYJNE
  • obsługę procesów tworzenia, , łączenia, podziałów i likwidacji spółek handlowych wraz z opracowywaniem projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie spółek i ich organów,
  • obsługę procesów tworzenia i obsługi innych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, w tym fundacji i stowarzyszeń

  • bieżącą obsługę spółek prawa handlowego, w tym podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego,

  • tworzenie regulaminów organów spółek, organizację zgromadzeń wspólników i zebrań akcjonariuszy, obsługę zgromadzeń wspólników, posiedzeń rad nadzorczych, posiedzeń zarządu,

  • doradztwo prawne w zakresie uregulowań Kodeksu spółek handlowych oraz aktów prawnych wykonawczych i pokrewnych,

  • reprezentację w postępowaniach rejestrowych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego wraz przygotowywaniem dokumentacji niezbędnej do rejestracji zdarzeń podlegających zgłoszeniu do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternative flash content

Requirements