Get Adobe Flash player
PRAWO PRACY
  • doradztwo klientom w kwestiach dotyczących, zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy, stosunków pracownik - pracodawca, negocjacji zbiorowych układów pracy i budowania relacji pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi.,

  • przygotowywanie projektów umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o pracę z członkami władz podmiotów gospodarczych , czy też umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej,

  • opracowywanie z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb przedsiębiorców Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania, Regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Regulaminów BHP, Regulaminów Premiowania i Przyznawania Nagród Jubileuszowych,

  • doradzamy również w związku z rozwiązywaniem stosunków pracy, w tym w dziedzinie zwolnień grupowych,

  • reprezentowanie Klienta w postępowaniach w sprawach pracowniczych przez Sądami,

  • doradzamy w przygotowywaniu pakietów motywacyjnych dla kadry zarządzającej (w tym opcje na udziały/akcje,

  • pomagamy również zagranicznym menedżerom w procedurze uzyskiwania zezwoleń na wykonywanie pracy w Polsce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternative flash content

Requirements