Get Adobe Flash player
PRAWO PODATKOWE
  • sporządzanie opinii prawnych

  • udzielanie porad prawnych

  • konsultacje z zakresu podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, podatków dochodowych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych

  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach podatkowych przed organami skarbowymi, a także w postępowaniu sądowym przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym

  • doradztwo w sprawach opodatkowania z wykorzystaniem rajów podatkowych (off-shore) i opodatkowania nierezydentów (cudzoziemców)

  • sprawdzanie dokumentacji i ewidencji księgowych pod kątem zgodności z obowiązującym prawem podatkowym

  • obsługę krajowych i zagranicznych podmiotów w zakresie wszystkich aspektów praw własności przemysłowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternative flash content

Requirements