Get Adobe Flash player
PRAWO OBROTU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
  • doradztwo firmom oraz osobom fizycznym w sprawach obrotu, zagospodarowywania i zarządzania nieruchomościami,

  • przygotowywanie analizy stanu prawnego nieruchomości ,w tym ryzyko wystąpienia roszczeń zgłaszanych przez osoby trzecie(due diligence),

  • opracowywanie koncepcji transakcji nieruchomości, reprezentuje klientów w negocjacjach oraz przygotowuje umowy i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia transakcji,

  • przygotowywanie dokumentów związanych z ustanawianiem zabezpieczeń na nieruchomościach i transakcjach dotyczących oddawania nieruchomości lub lokali osobom trzecim w użytkowanie (w formie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia itd.,

  • reprezentowanie klientów w postępowaniach wieczystoksięgowych w celu uzyskiwania stosownych wpisów w księgach wieczystych,

  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych w sprawach dotyczących zniesienia współwłasności nieruchomości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternative flash content

Requirements