Get Adobe Flash player
PRAWO KARNE GOSPODARCZE
  • doradztwo prawne w zakresie odpowiedzialności karnej za wykorzystywanie informacji poufnych na rynku kapitałowym (insider trading),

  • doradztwo prawne w zakresie oceny działalności kadry zarządzającej pod kątem działania na szkodę spółki, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za realizację obowiązków związanych z postępowaniem upadłościowym,

  • analiza prawna zagadnienia odpowiedzialności w związku z manipulacjami kursami papierów wartościowych,

  • odpowiedzialność karna z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji oraz naruszeń prawa własności przemysłowej,

  • doradztwo prawne w zakresie odpowiedzialności karnej za naruszenie praw autorskich,

  • doradztwo prawne w zakresie odpowiedzialności karnej na gruncie prawa o zamówieniach publicznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternative flash content

Requirements