Get Adobe Flash player
PRAWO CYWILNE
  • przygotowywanie projektów umów, porozumień, ugód , w tym umów nienazwanych oraz umów z zakresu specjalistycznych dziedzin prawa,

  • analizy projektów umów oraz ich opiniowanie pod kątem zabezpieczenia interesów Klienta,

  • porady prawne dotyczące zagadnienia ochrony dóbr osobistych,

  • analizę prawną zagadnienia odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania,

  • udzielanie informacji z zakresu prawa spadkowego,

  • doradztwo w zakresie odpowiedzialności za długi spadkowe,

  • udział w mediacjach,

  • reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternative flash content

Requirements