Get Adobe Flash player
PRAWO BUDOWLANE
  • prowadzimy analizę stanu prawnego nieruchomości (due diligence),

  • przygotowujemy i negocjujemy umowy sprzedaży nieruchomości, w tym umowy z jednostkami samorządu terytorialnego i Skarbem Państwa,

  • nadzorujemy przebieg postępowań koniecznych do uzyskania pozwoleń i decyzji niezbędnych w procesie budowlanym,

  • przygotowujemy i opiniujemy umowy o roboty budowlane,

  • opracowujemy optymalne rozwiązania dotyczące nabywania nieruchomości przez podmioty gospodarcze z udziałem zagranicznym,

  • reprezentowanie klientów w postępowaniach administracyjnych , których przedmiotem jest uzyskanie ostatecznych decyzji pozwolenia na budowę , w tym uzyskiwanie zezwoleń dla cudzoziemców na nabycie nieruchomości lub udziałów/akcji w spółkach będących właścicielami lub wieczystymi użytkownikami nieruchomości,

  • organizujemy proces nabywania nieruchomości przez powiernictwo, tworzymy struktury korporacyjne dedykowane transakcjom nabycia nieruchomości,

  • doradztwo w przygotowywaniu, organizowaniu i realizacji projektów deweloperskich (ramy prawne i pozyskiwanie finansowania projektu, proces inwestycyjny i budowlany, zbycie gotowych obiektów, negocjacje z najemcami).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternative flash content

Requirements