Get Adobe Flash player

DZIAŁ PRAWNY

NATALIA ENGIEL

natalia engiel

 

Aplikant adwokacki. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Tytuł magistra uzyskała w 2014 roku, broniąc pracę magisterską pt. " Egzekucja z wynagrodzenia za pracę" pod kierunkiem prof. dr hab. Tadeusza Erecińskiego w Katedrze Prawa Cywilnego. Aplikantka adwokacka w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Zainteresowania skupia wokół prawa karnego skarbowego i prawa spadkowego.


 

 

 

JUSTYNA KLIMCZAK

justyna-klimczak

Aplikant radcowski. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Tytuł magistra uzyskała w 2010r. broniąc pracy magisterskiej pt.  "Przestępstwo zgwałcenia w świetle art. 197 k.k."  pod kierunkiem prof. Stanisława Hoca w Katedrze Prawa Karnego. Od 2013 roku aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Zainteresowania skupia wokół zagadnień prawa cywilnego, prawa pracy i prawa rodzinnego.

 

 

 

MICHAŁ KUCHARSKI

michal kucharski

 

Aplikant radcowski. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Tytuł magistra uzyskał w 2014 roku broniąc pracy magisterskiej pt. „Odpowiedzialność podatkowa rozwiedzionego małżonka” pod kierunkiem prof. dr hab. Henryka Dzwonkowskiego w katedrze Prawa Finansowego. Od 2015 roku aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Swoje zainteresowania zawodowe skupia wokół instytucji prawa cywilnego, prawa gospodarczego i prawa podatkowego.


 

 

 

PATRYCJA SZREDER

patrycja-szreder

Aplikant radcowski. Absolwentka Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Tytuł magistra uzyskała w 2010 r. broniąc pracy pt.: "Ochrona osób bliskich w polskim prawie spadkowym" pod kierunkiem dr hab. Jerzego Strzebińczyka w Katedrze Prawa Cywilnego. Obecnie II rok aplikacji w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Zainteresowania skupia wokół prawa cywilnego i zagadnień z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

 

 

 

JOANNA KOWALCZYK

joanna-kowalczyk

Aplikant radcowski. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Tytuł magistra uzyskała w 2013 roku broniąc pracy magisterskiej pt. „Wykonywanie kary pozbawienia wolności w zakładach karnych dla recydywistów”, pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Stefana Lelentala w katedrze Prawa Karnego Międzynarodowego. Od 2014 roku aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Swoje zainteresowania zawodowe skupia wokół instytucji prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa gospodarczego.

 

 

 

 

MARTA POKORA

marta-pokora

Aplikant radcowski. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Tytuł magistra uzyskała w 2013r. broniąc pracę p.t.: „ Opodatkowanie budowli w podatku od nieruchomości” pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Włodzimierza Nykiel w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego. Od 2014 roku aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Zainteresowania skupia wokół prawa cywilnego, podatkowego i gospodarczego.

 

 

DZIAŁ DOCHODZENIA ROSZCZEŃ FINANSOWYCH

AKTUALNIE BRAK WPISU

                                            

                                                                                                                                                                               

 

 

 

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - KSIĘGOWY

DIANA KULIŚ

dkulis1

Z Kancelarią współpracuje od 2002r. Do czerwca 2013r. pełniła funkcję sekretarza Kancelarii zajmując się obsługą sekretariatu oraz działu administracyjno-księgowego. Od lipca 2013r. objęła funkcję Dyrektora d/s Administracyjno-Finansowych, nadzorując tym samym rozliczenia finansowe, zawieranie wszelkiego rodzaju umów oraz całokształt pracy Kancelarii.

 

 

 

KAMILA ZIEMBA

kziemba

Absolwentka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi. Tytuł magistra uzyskała w 2009r. Z Kancelarią współpracuje od 2010r. Stanowisko sekretarza Kancelarii pełni od 2012r., zajmując się obsługą sekretariatu, która zapewnia właściwy obieg dokumentów i korespondencji. Jako osoba mająca zazwyczaj pierwszy kontakt z Klientem udziela niezbędnych informacji z zakresu pracy Kancelarii oraz świadczonych przez Kancelarię usług.

 

 

 

 

MAGDALENA DZIUBECKA

mdziubecka

Z kancelarią współpracuje od 2009r. Zajmuje stanowisko Sekretarza Kancelarii. Monitoruje i  nadzoruje harmonogram pracy Kancelarii zgodnie z ustalonym terminarzem. Do zakresu jej obowiązków  należy także  pośredniczenie  w kontaktach z Klientami Kancelarii. Udziela  wszelkich niezbędnych informacji  osobom mającym po raz pierwszy  kontakt  z Kancelarią.

 

 


 JUSTYNA KONSZTAT

justyna-konsztat

 

Z Kancelarią współpracuje od 2013r. zajmując stanowisko Sekretarza Kancelarii. Do jej obowiązków należy m.in. bieżąca obsługa administracyjna sekretariatu, obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej, organizacja prawidłowego obiegu dokumentów, prowadzenie archiwum dokumentacji zgodnie z obowiązującą procedurą kancelaryjną.

 


 

 

 

Alternative flash content

Requirements