Get Adobe Flash player
DOCHODZENIE ROSZCZEŃ FINANSOWYCH
  • przedsądowe dochodzenie niespłaconych należności, prowadzenie postępowań koncyliacyjnych,

  • postępowanie sądowe zmierzające do uzyskania tytułu wykonawczego,

  • nadzór i uczestnictwo w postępowaniu egzekucyjnym,

  • uczestnictwo w postępowaniu upadłościowym w celu zaspokojenia należności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternative flash content

Requirements